X quang ngực nghiêng để làm gì?
Em sinh viên y3 nhắn tin nhờ chỉ đọc phim Xq ngực nghiêng, nhớ lại hồi xưa mình cũng mù tịt và hoang mang khi ngó “nghiêng” ngó dọc mấy cái phim kiểu này! 🙂
Để dễ tiếp cận, cần phải hiểu chụp nghiêng nhằm mục đích gì? Đó là, khi cần có thêm thông tin, cụ thể cho 5 nhóm sau:
(1) Thêm thông tin về các trường phổi mù trên Xq ngực thẳng như các phân thuỳ sau, vùng bị che lấp bởi rốn phổi, vùng sau tim…
(2) Thêm thông tin về hình dạng các đường bờ của bóng tim, từ đó lí luận về bất thường các buồng tim.
(3) Thêm thông tin về định vị tổn thương theo chiều trước – sau.
(4) Nhạy trong phát hiện tràn dịch màng phổi so với phim thẳng (quan sát góc sườn hoành sau)
(5) Khi cần khảo sát thêm cột sống ngực.
Như vậy ngoài nhóm 3,4,5 dễ nhận định một cách “tự nhiên” khi ngó phim nghiêng thì cần phải thuộc giải phẫu bình thường để lí luận cho nhóm 1 và 2. Mà giải phẫu này cũng không cần tự mình “nâng quan điểm” cho nó phức tạp, các bạn chỉ cần nhớ vài mốc chính:
– Bóng tim và mạch máu lớn: bờ trước là RV thất phải, bờ sau ở trên la LA nhĩ trái, bờ dưới là LV thất trái, ngay sau thất T nếu thấy cái “cọng” cắm thẳng xuống là IVC tĩnh mạch chủ dưới. Ở phía trên có vòng cung từ trước ra sau là quai động mạch chủ.
– Tr – khí quản, là ống chếch từ trên và ra sau, đây là mốc để quan sát khoảng sáng sau khí quản. Ngoài ra còn có hai mốc “khoảng sáng” khác cần khảo sát là khoảng sáng sau xương ức và khoảng sáng sau tim, là những vùng khó thấy được trên Xq ngực thẳng.
– RH – LH, rốn phổi P và T, cần phải thuộc vị trí các rốn phổi để nhận định tổn thương, bên P ở trước và thấp hơn, bên T ở sau và cao hơn! Mẹo nhớ: “khi xếp hàng, nếu THẤP thì PHẢI đứng TRƯỚC”, như vậy rốn phổi bên P là ở THẤP và TRƯỚC so với bên T thì ở cao hơn và phía sau!
Ngoài ra, đối với chụp nghiêng thì cần lưu ý, nghiêng bên nào thì bên đó sát “tường” hơn, tuy nhiên, xu hướng chung là không cần biết tổn thương nằm bên nào trên phim thẳng, hễ chụp nghiêng là cứ nghiêng T, vì bên T có tim, tim khi đó sát phim hơn nên bóng nhỏ nhất, mà bóng tim nhỏ nhất thì phế trường được bộc lộ nhiều nhất, và đó chính là mục tiêu mà phim nghiêng cần thực hiện!
Vậy nhé, không cần tự làm khó mình, chỉ cần biết mình cần tìm thông tin gì và nhớ cái cần nhớ!

Comments are closed.