Vừa ra ngân hàng rút tiền để tiêu 2 ngày lễ 30-4, 1-5
– E cho a rút 100 triệu
– Không có nhiều vậy đâu a.
– Vậy thì a rút 50 triệu
Xin lỗi, cũng không có nhiều vậy a ạ.
Mình hơi bực và hơi gắt nhẹ :
– Vậy a rút 10 triệu được chứ chị?
Thật sự không có đủ mà
Mình thật sự cáu ,quát to :
– Vậy a rút “1 triệu”, chỉ 1 triệu. Đừng nói với a cái ngân hàng to như vậy cũng không có nổi 1 triệu chứ?
E nhân viên cũng nổi nóng quát lại:
Không phải ngân hàng k có đủ, mà tài khoản của bạn không đủ 1 triệu

Comments are closed.