VỤ LÁI MÁY KÉO TRONG RẪY – TOÀ XỬ TỘI GIAO THÔNG.
Một phiên toà nhiều cung bậc cảm xúc ở Tây Nguyên, nhưng về căn cứ pháp luật các luật sư đã hoàn toàn thuyết phục HĐXX và dư luận theo dõi phiên toà về chứng cứ và tố tụng, dẫn tới sự “manh động” của bên bị nạn. Đại náo công đường sẽ được các báo dự tường thuật.
VKS đã bảo lưu quan điểm và không thể trả lời “Đường rẫy” là thuộc loại đường nào theo phân loại của Luật giao thông đường bộ.
Tôi bận chưa viết stt được. Mọi người chờ đón đọc tường thuật của báo chí.
Hình ảnh được người dự khán chụp gửi tặng.

Comments are closed.