Với sai phạm về quản lý kinh tế, gây thua lỗ lớn, giờ đây TS. Đinh La Thăng được Đảng chọn làm Phó Ban Kinh tế TW, về nguyên tắc là cơ quan hoạch định chiến lược, đường lối kinh tế của cả đất nước và giám sát những sai phạm trong quản lý kinh tế. Ai bảo bác Cả Trọng không có khiếu hài hước.

Comments are closed.