Với sai phạm về quản lý kinh tế, gây thua lỗ lớn, giờ đây TS. Đinh La Thăng được Đảng chọn làm Phó Ban Kinh tế TW, về nguyên tắc là cơ quan hoạch định chiến lược, đường lối kinh tế của cả đất nước và giám sát những sai phạm trong quản lý kinh tế. Ai bảo bác Cả Trọng không có khiếu hài hước.

11 thoughts on “Với sai phạm về quản lý kinh tế

  1. Tôi kiến nghị Tổng bí thư và Trung ương xem xét lại, điều chuyển Tiến sỹ Thăng về Ban nội chính, phòng chống tham nhũng. Không ai hiểu thủ đoạn chiếm đoạt, âm mưu xảo quyệt của đám đấy bằng Tiến sỹ Thăng, nên để anh ý phát huy kinh nghiệm và lập công chuộc tội

    1. Ban Nội chính thì toàn phải người thân tín, chứ toàn thông tin mật thế ai dám chia sẻ :D. Vào Ban Kinh tế là được rồi, anh í sẽ biết hết về các mánh khóe, sai phạm trong quản lý kinh tế đề mà đề ra biện pháp ngăn chặn.
      Nhưng chính ra phải để anh í vào Ban Dân vận là hợp lý nhất, riêng cái đoạn xắn quần vớt bèo cho dân là đã khó lòng tìm được ai trong TW Đảng có thể làm điều đó.

  2. Có ai biết cái PVN đã bao giờ là ko lỗ không? Bây giờ có cái báo cáo nào báo cáo tất cả các tập đoàn nhà nước xem có tập đoàn nào có lãi không cho dân sáng mắt thì tốt nhỉ? Cho KPMG hay PWC vào báo cáo? nằm mơ nhỉ?

  3. Linh Hoang Vu ý em là nó báo cáo và so sánh tất cả các tập đoàn ý ko phải nó kiểm toán xong, báo lỗ rồi giấu ỉm đi 30 chục năm sau mới lôi ra

  4. Ban ấy phó cả đống, lại có cả phó thường trực nữa thì anh Thăng còn dưới 2 cấp. Chắc là phụ trách mảng kế toán kiểm toán gì chăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *