Vài dòng về cuốn
“NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ LỊCH SỬ HOA KỲ”
(OUTLINE OF U.S. HISTORY)
Đây là một cuốn tư liệu mới rất quý giá mà tôi tình cờ vừa mua được ở cửa hàng sách của cô Thư, một bạn thân của tôi. Vừa nhìn thấy cuốn sách trên giá sách, tôi cảm thấy bị hấp dẫn ngay vì biết nó là một cuốn sách mới, chỉ được xuất bản 5, 7 năm trước là cùng. Lúc này hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy ta cần phải biết kha khá hơn về Hoa Kỳ, vì ta và Hoa Kỳ đang tấp tểnh muốn chơi thân hơn với nhau, sau khi đã cho tất cả mọi chuyện cũ đi vào dĩ vãng. Tôi có trong tay rất nhiều cuốn Lịch sử Hoa Kỳ nhưng phần lớn đều to đùng, dầy cộp, nhưng mọi vấn đề, mọi lãnh vực đều được trình bày tràng giang đại hải, đọc rất mệt. Đã từ lâu, tôi có ý tìm một cuốn nào mới, được cập nhật, và mọi vấn đề được trình bày một cách súc-tích, cho dù chỉ là những nét đại cương, để khi đọc qua, ta có thể có một hiểu biết tổng quát về Hoa Kỳ, để rồi sau đó, nếu muốn tìm hiểu sâu thêm một đề tài nào đó thì chỉ việc đào sâu thêm.
Mở cuốn sách ra, tôi thích quá vì mình đã đoán đúng, nó mới được xuất bản năm 2005 và được trình bày một cách rất tân tiến khác hẳn những cuốn hồi 2, 3 chục năm về trước, với cực kỳ nhiều hình ảnh minh họa. Và, điều thích thú hơn nữa là, mặc dầu để giá 80.000 đồng, cô bạn tôi đã chỉ tính tôi có 50.000 đô mít, thế là tôi bê cuốn sách về ngay.
Cuốn sách khổ 13x21cm, và dày 368 trang được chia ra làm 15 chương như dưới đây:
Chương 1.- Từ trang 4-21 nói về Mỹ Quốc Thời Sơ Khai.
Chương 2.- Từ trang 22-49 nói về Thời kỳ Thuộc Địa.
Chương 3.- Từ tr. 50-65 nói về Con Đường Dẫn tới Độc Lập.
Chương 4.- Từ trang 66-109 nói về việc Thành lập Chính Quyền Quốc Gia.
Chương 5.- Từ trang 110-127 nói về sự Bành Trướng về phía Tây và các Khác Biệt ở các Địa Phương.
Chương 6.- Từ trang 128-139 nói về các Xung Đột Cục Bộ.
Chương 7.- Từ trang 140-153 cuộc Nội Chiến và việc Tái Kiến Thiết.
Chương 8.- Từ trang 154-187 nói về các sự Lớn Mạnh và Biến Đổi.
Chương 9.- Từ trang 188-201 nói về các sự Bất Mãn và Cải Cách.
Chương 10.- Từ trang 202-211 nói về Chiến Tranh, Thịnh Vượng và Suy Thoái.
Chương 11.- Từ trang 212-255 nói về những Thỏa Thuận mới và Đệ Nhất Thế Chiến.
Chương 12.- Từ trang 256-273 nói về Châu Mỹ thời Hậu Chiến.
Chương 13.- Từ trang 274-303 nói về những Thập Niên Đổi Thay: 1960-1980.
Chương 14.- Từ trang 304-319 nói về Tân Bảo Thủ và Trật Tự mới của Thế Giới.
Chương 15.- Từ trang 320-337 nói về Tiếp Nối sang TK 21.
Cuốn sách mang lại cho tôi một cách rành rẽ những nét chính yếu và tổng quát về nước Mỹ. Sau khi có thì giờ đọc thật kỹ càng, người đọc có thể tự coi như mình đã học qua một khóa học thật hữu hiệu minh bạch về Mỹ Quốc. Sau đó, nếu cần đi sâu vào vấn đề gì thì mới cần tìm tòi tham khảo các sách khac.
Trích Hồi Ký 60 năm chơi sách, Chương VI
Vũ Anh Tuấn