Tự nhiên mê Minh Tú với Đồng Ánh Quỳnh quá giờ sao.?? Thích kiểu chợ chợ của Tú Tú… cùng tuổi mà nhìn mẽ chững ghê. Có điều theo dõi thì thấy rất chi là cá tính mạnh và hung dữ.. Hình như ai sn 93 cũng có cái cá tính mạnh nv thì phải… Con gái sn 93 ít có ai mà Hiền lắm :))…. Có hiền ở ngoài thì có chứ bản chất nóng tính lắm đúng ko các man… Nchung tui thích Tú Tú.. Tui về đội Tú.. Tui về đội Quý Dậu nha các man ahihi :*.
See Translation

Comments are closed.