Từ bi hỉ nộ ái nố
Khi tuệ giác đến đâu, ta biết đến đó, không hơn, cũng không kém đi được phải không?!?
Khi ta biết ta còn rung động, còn thương, thương người mà ta thấy hiểu họ lầm lỗi, có sai, có mù quáng trong cái biết của ta, thương cây có sa trong tay mình ngắt, thương thú trong cảnh sầu bi, tất thảy cái thương làm ta nguyện cầu cho sự giải thoát khi ta chứng, ta thấy mình còn hạnh phúc phải không?!?
Với Anh Nhi Hạnh đang là thế, biết đến thế! Hạnh của Nhi!
See Translation