(Tiếc quá, nhỡ đâu lúc đó Việt Nam đã xây dựng xong xã hội tương lai mà lại phải bỏ hết để đi sang hành tình khác thì lãng phí quá nhỉ?)
Nhà vật lý Stephen Hawking cảnh báo con người cần định cư ở một hành tinh khác trong vòng 100 năm hoặc đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Trong phim tài liệu mới của BBC có tên “Stephen Hawking: Thám hiểm Trái Đất mới” được lên sóng vào cuối năm nay, giáo sư Hawking sẽ “trình bày những tiên đoán của ông rằng loài người chỉ có 100 năm trước khi cần định cư trên h