Thước đo thứ bậc của doanh nghiệp thể hiện qua thị phần và #uy_tín của sản phẩm. 6 năm trôi qua, không ít lần dính phải thị phi, nhưng vì sao LP vẫn đứng vững ?
‍♂️Khách hàng luôn là những người mua hàng thông thái. Họ có cái đầu lạnh! Sản phẩm #giá_cao nhưng chất lượng không tốt sẽ lập tức bị cô lập và “chết yểu” ! Còn sản phẩm #tốt đương nhiên sẽ “phủ sóng” rất rộng. Lp cũng đi lên từ những yêu thương của khách hàng như thế! Hàng trăm feedback gửi về công ty mỗi ngày, là thước đo #hoàn_hảo cho #chất_lượng cũng như #uy_tín mà công ty gầy dựng suốt 6 năm qua trên thị trường