thu nhập 11tr/1th
-tiền ăn tiền nhà 2tr
-tiền sữa 1tr
-chi tiêu 2tr
-đt,internet 500k
-mua sắm 1tr
-đút lợn 400k
-chi phí phát sinh xăng xe 1tr
vậy còn 3,1tr của tui đi đâu vậy mà sao cuối tháng vẫn ăn mỳ tôm??????
See Translation

18 thoughts on “thu nhập 11tr/1th

  1. Tiền ko tự sinh ra và cũng chẳng tự mất đi… nó chỉ chuyển từ túi ngưòi này sang túi ngưòi khác theo cách này hay cách khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *