thu nhập 11tr/1th
-tiền ăn tiền nhà 2tr
-tiền sữa 1tr
-chi tiêu 2tr
-đt,internet 500k
-mua sắm 1tr
-đút lợn 400k
-chi phí phát sinh xăng xe 1tr
vậy còn 3,1tr của tui đi đâu vậy mà sao cuối tháng vẫn ăn mỳ tôm??????
See Translation

Comments are closed.