THÔNG BÁO KHẨN !
Hôm nay tôi nhận được tin từ một số bạn cho biết CÓ KẺ ĐÃ LẬP NICK FACEBOOK DÙNG ẢNH ĐẠI DIỆN và TÊN Lê Ngọc Hải Thanh CỦA TÔI, MỤC ĐÍCH ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN NẠP TIỀN QUA THẺ ĐIỆN THOẠI GỬI LẠI.
TÔI XÁC NHẬN RẰNG:
1. Nick Lê Ngọc Hải Thanh của tôi hoạt động bình thường, tôi vẫn quản lý và vẫn đăng nhập an toàn như hướng dẫn của Facebook và không lập Nick khác có tên và hình ảnh tương tự.
2. Nick khác mang tên và hình ảnh của Le Ngọc Hải Thanh đang gửi các bạn đề nghị kết bạn, vay mượn… là do kẻ khác lập ra nhằm mục đích xấu.
3. TÔI KHÔNG HỀ THỰC HIỆN CÁC HÀNH VI XẤU XA như XIN TIỀN, MƯỢN TIỀN hay TÀI SẢN hay CÁC HÀNH VI ĐÊ TIỆN KHÁC.
4. Đề nghị các bạn nhận được yêu cầu khiếm nhã đó hãy gửi báo cáo về Facebook.
Kính nhờ anh Tuoc Huynh và các bạn Facebook quan tâm, giúp tôi !
Trân trọng Cảm ơn Các bạn!

Comments are closed.