THƠ VIẾT LÚC RẠNG NGÀY
(Hồng Thanh Quang)
Ngay nơi ta đang ở
Cũng sẽ hoá thiên đường
Nếu biết sống ổn thoả
Với những gì yêu thương…
Nếu không cần trông đợi
Những phúc lớn lộc to,
Nếu không hề hãi sợ
Những tai ương bất ngờ…
Và nửa đêm tỉnh giấc
Nhìn lại quãng đời trôi,
Thấy mọi sự quá vãng
Hay dở đều ấm môi…
Không nhớ ai điều ác,
Không cần ai đỡ đần,
Ta nhẹ lòng mãn nguyện
Với những gì thiết thân…
Ngộ điều đơn giản đó,
Lễ hội trong ngày thường,
Chính nơi ta đang ở
Thực sự là thiên đường…