Thành công của một thương hiệu, một sản phẩm là đến tay khách hàng một cách tốt nhất và nhanh nhất, không bị tồn động ở hệ thống quá nhiều.
Nếu hàng ra nhiều nhưng tồn động từ cấp dưới đến cấp trên đó chưa phải là thành công, mà nó mang rất nhiều rủi ro.
Nên cùng 2 người nhập hàng cùng 1 số lượng nhưng hàng tổn động tại 1 thời điểm chênh lệch nhau ntn sẽ biết hệ thống ai làm tốt và mang sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách tốt nhất.
Hãy chỉ cho sỉ mình cách bán lẻ, cách chăm sóc khách hàng lẻ, chứ không phải dạy họ cách lôi kéo người khác nhập hàng.
Chưa bò đừng chạy các bạn ạ, khách hàng mới là mấu chốt của kinh doanh.