43 thoughts on “Sao lại ốm đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ

  1. Lúc này mới biết sức khỏe quan trọng thế nào! Nhiều việc nhưng vẫn phải cố gắng nghỉ ngơi mới nhanh khỏi. Ko thì dây dưa hoài à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *