Sáng nay mình lại thấy FB của đức Dalai Lama có một câu xác đáng. Ngài nói tựa thể nói với chính mình, để cho mình nghe thấy. Trình độ tiếng Anh của mình dốt đặc bèo nhèo thua con cá kèo cũng vừa đủ để hiểu ngài nói gì mà tâm đắc :
“Nếu chúng ta nỗ lực (tạo ra ảnh hưởng) thì chúng ta có thể thay đổi thế giới. Những ai vẫn còn trẻ có thể tạo nên sự khác biệt và định hình một tương lai tốt đẹp hơn. Về phần mình, tôi cố gắng khuyến khích việc quan tâm đến các giá trị nội tâm (bên trong) và tôi tin rằng nếu tôi ảnh hưởng đến mười người và mỗi người đều làm như vậy, chúng tôi đã đạt đến một trăm. Và cứ thế, tiếp tục. Đây là cách để rèn luyện (giáo dục) con người.”
Mình không dám mơ ước tới 10 người như Ngài, vì Ngài là người quan trọng có tầm ảnh hưởng đến hầu hết nhân loại văn minh. Mình chỉ dám cầu nguyện xin Người, ông/bà/chú/thím/cậu/mợ Trời của lòng mình, cho mình có thêm 5 người nữa thôi, để cùng mình hành động, mà xin thì cũng xin vậy, khan hiếm, quý hiếm đến vô cùng !
Thời buổi thực dụng, đố kỵ và ghen ghét, hẹp hòi và vô tâm vô độ, ích kỷ và tham lam, con người chỉ còn ham muốn sống tập trung theo bản năng, chỉ có việc dè biểu khinh chê, không có làm, lại chẳng mấy ai dám TỰ-NGUYỆN dâng hiến một cách thực sự và trọn vẹn, thường có chút chút gì đó quy hướng về mình chứ chẳng phải thực sự Rỗng để Người lớn lên, để Đại bi tâm phát tiết.
3 chúng mình cùng chung 1 thầy dạy nhưng 1 đã đi xa vì đã hoàn thành Lời tự-nguyện ; 1 thì đang bịnh vẫn ráng sức tàn miệt mài, miệt mài ; 1 thì đang ốm yếu què quặt. Mình nhận lời mời của bạn, vẫn dùng toàn bộ sở trường, sở đoản, cả cuộc sống và chính sinh mạng mình để bổ khuyết cho những gì mình đã góp ý với bạn, người đã xa khuất. Làm, phải làm, phải làm được, phải làm tốt hơn hẳn, mới được nói, nói thỏa thích !
Tiếp chuyện ngoài đời thực với vài người hữu duyên, mình đã nói : Nhiệm vụ còn lại của mình ngày càng nặng nề hơn để khuấy động lan truyền và thúc đẩy tình yêu nhân bản đến tận cùng trái đất mới mãn (các lời mình đã) nguyện.

Comments are closed.