Rồi, siêu bão Doksuri (bão số 10) đã đi ra khỏi VN, đã tiến về Thượng Lào, giảm cường độ và đang suy yếu thành áp thấp.
Thiệt hại ?
3 người chết (Huế, vốn chẳng phải trong vòng bị ảnh hưởng của tâm bão cũng ráng ráng góp vô 1 người chết ! Hà Tĩnh và Quảng Bình mỗi nơi chết 1), khoảng chục người bị thương, khoảng 17.500 căn nhà bị tốc mái –> chẳng là gì, chưa là gì so với việc xả lũ. Nha !
Bão, Thiên Tai, đã quật ngã Đài phát sóng của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, và cơn bão, Thiên tai, “mạnh nhất trong mấy 5 qua” cũng lôi ra ánh sáng những trụ cột các công trình xây dựng đểu, thay vì bê tông cốt thép thì người ta chỉ thấy bê tông, chẳng có tí cốt thép nào ! Tuyệt vời ha.
Rồi, đêm nay, theo như thời sự VTV1 live trên Youtube tối nay, người ta sẽ xả lũ 2 THỦY ĐIỆN, nha. Canh coi NHÂN TAI và thiên tai, thứ nào giết chết dân chúng nhiều hơn để minh định nhiều vấn đề, nha !
Con tôm nào mượn Thiên tai (nạn do Trời) để lấp liếm, ngụy biện cho Nhân tai (nạn do chính con người gây ra) thỳ ngọy chửi cho lòi cứt trên đầu ra đó nghe hơm.
(Hình ảnh : ngọy lượm bên nhà đứa cháu gái “kĩ sư 3 đê đầu xê hó”).

Comments are closed.