Rệp và hắc lào
Hai món đó sinh viên trước năm 1995 đều được hưởng, ngứa và hôi kinh khủng.
Hôm nay tôi xin kể về rệp.
Nếu chưa no máu, nó mỏng dính, còn khi hút máu no, có thể to gần bằng hạt đõ xanh, còn căng máu và ngã kềnh ra.
Khi nó đói, chạy cực nhanh. Để bắt rệp, sinh viên tắt điện tôi om. Sau đó để độ 30 phút cho chúng bò ra chích đốt người, bật đèn, chúng nháo nhào chạy, túa ra chiếu chăn. Chúng rất tài, ẩn nơi sâu kín. Giết nó, tay nhuê nhợt máu và ngửi tay, cực hôi. Nó chui vào kẽ giường chiếu

5 thoughts on “Rệp và hắc lào

  1. Không hẹn mà gặp anh viết về bắt rệp, tôi thì viết bài Bắt rận đó là nổi kinh hoàng của tuổi thơ. Anh đọc chưa?

  2. Hồi ở tôi họ chữa ma tịt bằng cách rang đám vó trong chảo gang và xoa xoa vào người, sẽ bị hết ma tịt, chắc kinh nghiệm mỗi nơi một khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *