Ông Trịnh Hự, 24 tuổi, một thủ môn người miền Bắc, có lý luận, có uy tín cao trong tuyển, không tham vọng quyền lực; là trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả đội; liên tục giành thắng lợi trong các giải từ ao làng đến ao xã; nay đã giải nghệ, hành nghề gõ chữ đến thối cả móng tay.

Comments are closed.