Nút like và comment không đơn giản chỉ là thích và tám chuyện.
Nó là tương tác – bạn không tương tác với người khác thì họ sẽ ko bao giờ thấy bài bán hàng của bạn.
Cởi mở một chút đi. Vừa được buôn, vừa có thêm bạn bè.
Nếu bạn ko mở lòng thì đừng hỏi tại sao người khác ko mở ví.
See Translation

Comments are closed.