Nhà em có việc nên em xin khất các khách đặt hàng nhà em ngày hôm qua. Hôm nay. Và các khách e chưa trả hết hàng nhé. Sáng ngày kia e hứa e trả đủ cho các chế. Thông cảm cho e nhé.
À e vẫn nhận đơn nhé. Cứ ib or call cho e. Thứ 4 e trả đủ hàng.
See Translation