Người Việt mỗi năm chi 4,7 USD tỷ tiền mua thuốc chữa bệnh từ nước ngoài. Người Việt mỗi năm chi 2 tỷ, cũng USD, đi chữa bệnh ở nước ngoài.
Có bệnh thì phải chữa. Người có tiền có thể lựa chọn chữa ở nước ngoài khi chưa tin vào hệ thống khám chữa bệnh trong nước. Chắc chắn 2 tỷ USD kia không phải là do người nghèo hay người thu nhập trung bình bỏ ra.
Người ít tiền và người có tiền nhưng không nhiều thì chữa bệnh trong nước nhưng vẫn phải mua thuốc ngoại. Với vụ VN Pharma, người ta phải nghĩ đến chuyện là chó nó hay cắn áo rách.

4 thoughts on “Người Việt mỗi năm chi 4

  1. Nhờ bs thì gắt như ma, mấy bà nhớ mãi, nhớ mãi k quên, mấy bà lao công dọn dẹp thì ôi dịch vụ, và gắt lên nếu lỡ như ngừoi nhà giãy dụa bị lệch bỉm ướt khăn giường,

    1. Gắt còn may, Nội A của một bv nổi tiếng khi người trông mẹ tôi ra xin đổi ga giường ướt, hộ lý nói nguyên văn “Đéo biết chăm, đéo cho mượn”!!!

  2. Vụ này, độ nguy hiểm gấp trăm, ngàn lần vụ Trịnh xuân Thanh, nhưng sao không thấy bác Tổng có ý kiến chỉ đạo gì nhỉ …!!!???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *