Người Việt mỗi năm chi 4,7 USD tỷ tiền mua thuốc chữa bệnh từ nước ngoài. Người Việt mỗi năm chi 2 tỷ, cũng USD, đi chữa bệnh ở nước ngoài.
Có bệnh thì phải chữa. Người có tiền có thể lựa chọn chữa ở nước ngoài khi chưa tin vào hệ thống khám chữa bệnh trong nước. Chắc chắn 2 tỷ USD kia không phải là do người nghèo hay người thu nhập trung bình bỏ ra.
Người ít tiền và người có tiền nhưng không nhiều thì chữa bệnh trong nước nhưng vẫn phải mua thuốc ngoại. Với vụ VN Pharma, người ta phải nghĩ đến chuyện là chó nó hay cắn áo rách.

Comments are closed.