(Người Nhật học suốt đời, suốt đời học vì họ thực sự quí Tri thức, kỹ năng. Đa số người Việt Nam học với mục đích làm Quan. Được làm Quan rồi thì chỉ cần “học” những thứ giúp họ tiếp tục làm quan, tiếp tục thăng tiến. Còn những kiến thức thực sự khác thì gần như không cần học nữa)
Sẽ không quá ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy nhiều người già Nhật dù đã ở tuổi ngoài 60, 70 mà vẫn chăm chỉ đi học các kỹ năng, kiến thức như ngoại ngữ hay cắm hoa, ẩm thực Nhật. Bạn có thể nhìn thấy h…
Đọc tiếp