1 1 1 1  
Ngồi soạn sách.
Hơn một nghìn cuốn sách với chất lượng giấy tuyệt đẹp.
Ưng lắm là ưng. Các mẹ mà đi in vài quyển với chất lượng giấy này cũng hàng trăm nghìn 1 quyển ý. Giấy dày và rất đẹp cm ạ.
See Translation

Comments are closed.