62 thoughts on “Ngồi soạn sách

  1. Cô Ngát ôm sách nhìn hạnh phúc quá. Tâm thế của người yêu sách có khác nhờ Ngát Hồng Mai.

    1. ừ chiều chị qua lấy luôn nhé, ở nhà chị mỗi chị bị muỗi đốt, sơn bị ít chị hơi tí bị đốt

  2. em ơi, 1 bộ từ lớp 1 tới lớp 5 có mấy cuốn em, hôm nay chị nhận hàng thì thấy ghi đơn của chị là: 3+4+5 gồm 6 quyển nhưng trên sách thì ghi 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B chị ko biết có nhầm gì ko em?

    1. Đây là bộ sách dành cho bé từ lớp 1 đến lớp 5 chị nhé. 1A, 1B, 2A, 2B,3A,3B không phải tương ứng với lớp 1,2,3 đâu chị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *