Nếu mình là đàn ông mình thà làm trai độc thân vui tính còn hơn yêu hay lấy phải ẻm vợ “hồn nhiên” như trong clip này! “Hồn nhiên” như “cô tiên”, “hồn nhiên” hưởng thụ…,õng a õng ẹo…Mình là bánh bèo mà coi xong còn gai con mắt! Đành rằng đàn ông nên và luôn phải yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình, nhưng nhìn cái ẻm vợ trong clip mình phát mệt tâm hồn! hí hí
Ký tên,
#Gái_30_già_khó_ở

Comments are closed.