“Nếu KH tiềm năng của bạn biết về sản phẩm và nhận ra nó có thể giải quyết vấn đề hoặc đáp ứng mong muốn của họ, dòng tiêu đề của bạn sẽ đề cập đến sản phẩm đó.
Nếu KH tiềm năng chưa biết về sản phẩm, họ biết mong muốn của bản thân, dòng tiêu đề của bạn sẽ bắt đầu từ mong muốn đó.
Nếu họ không thực sự biết mình đang tìm kiếm điều gì nhưng quan tâm đến vấn đề này, dòng tiêu đề của bạn sẽ bắt đầu từ vấn đề và chuyển hóa thành 1 nhu cầu cụ thể”
– trích từ “Bí mật Dotcom”
Hãy áp dụng linh hoạt 100 mẫu tiêu đề quảng cáo này phù hợp với 1 trong 3 kiểu khách hàng tiềm năng trên, bạn sẽ bán hàng dễ hơn…
http://www.hotrokinhdoanh.info/100-mau-tieu-de-quang-cao/
PS: ace hãy commen, share để có nhiều người hơn biết được những chỉ dẫn hữu ích này nhé!