Muốn làm việc thiện thì cần yếu tố quan trọng nhất : Đại bi tâm (từ nhà Phật) / Lòng thương xót (từ nhà Chúa).
1. Nhiêu đó thôi là dư thừa.
Rất, rất, rất nhiều người nói với mình : thấy cháu/em/anh/chú làm việc phục vụ người ta ngày này tháng nọ liên tục không biết mỏi, ước ao ngày kia có giờ, có tiền, sẽ cùng làm, góp thêm 1 bàn tay. Chỉ là nói, là ước suông, thì không bao giờ gọi là đủ, là được, nhất là các bạn trẻ dưới 70 tuổi. (Nghe đâu ở đất nước Nhựt Bổn, 79 tuổi vẫn cò…
Continue Reading

2 thoughts on “Muốn làm việc thiện thì cần yếu tố quan trọng nhất : Đại bi tâm (từ nhà Phật) / Lòng thương xót (từ nhà Chúa)

  1. em cám ơn anh rất nhiều, không chỉ vì nhưng chia sẻ của anh ngày hôm nay mà còn vì những kiến thức cho thế hệ hoa học trò thời xưa, thời 8x. Và trong lúc này, sự lo lắng của em về chuyện an toàn của con thật sự làm chính em bị rối. Dù có cố gắng hết sức cũng vẫn có kẽ hở cho việc con bị nguy hiểm. Vậy phải chăng ngoài việc chăm sóc các kỹ năng sống thì em còn pải dạy con thật người lớn và mạnh mẽ khi có nỗi đau xảy ra?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *