Muốn làm việc thiện thì cần yếu tố quan trọng nhất : Đại bi tâm (từ nhà Phật) / Lòng thương xót (từ nhà Chúa).
1. Nhiêu đó thôi là dư thừa.
Rất, rất, rất nhiều người nói với mình : thấy cháu/em/anh/chú làm việc phục vụ người ta ngày này tháng nọ liên tục không biết mỏi, ước ao ngày kia có giờ, có tiền, sẽ cùng làm, góp thêm 1 bàn tay. Chỉ là nói, là ước suông, thì không bao giờ gọi là đủ, là được, nhất là các bạn trẻ dưới 70 tuổi. (Nghe đâu ở đất nước Nhựt Bổn, 79 tuổi vẫn cò…
Continue Reading

Comments are closed.