17 thoughts on “Muốn có thật nhiều tiền để đi chữa bệnh

  1. Ốm đau thì phải đi thăm khám Bsy nhé! Tìm nguyên nhân! Chữa quyết tâm quyết liệt + tận gốc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *