Mức án đề nghị kịch trần- tử hình Nguyễn Xuân Sơn vừa “ép” được lòi ra một đồng chí cấp cao chỉ đạo cho PVN và các nhà thầu phải mang tiền sang gửi bên Ocean Bank, vừa dọn đường cho một mức án nặng của vụ án (có thể được khởi tố sớm) sắp tới.
Thế này thì # sắp # thật rồi…

Comments are closed.