MỘT SỰ NGẠC NHIÊN THÚ VỊ
Thấy tự dưng sao 2 đứa học trò cũ, 1 học khoa Kiến trúc, 1 học thạc sỹ quản lý đô thị sao chúng dắt tay nhau??? Thằng bé đang đi làm bên Nhật, lúc ở nhà hay trò chuyện với cô, sang đó vẫn chát với cô thế mà nó kín thật. Đánh đùng chúng nó làm cả lớp NGẠC NHIÊN THÚ VỊ. Nó trả lời cô trên cm FB đây:
“Cô ơi vk Ck e bắt đầu từ Cô ” từ lúc ôn thi tiếng anh học cao học nhà Cô ạ”!”
Bạn thân của cô Nguyễn Hương Linh hồi ở đại học tự dưng thấy qua cô ôn thi tiếng Anh. Cô bảo bạn ấy khá thế không cần ôn, thế mà ôn lại hóa hay Linh nhỉ!

7 thoughts on “MỘT SỰ NGẠC NHIÊN THÚ VỊ

    1. Thì chàng và nàng gặp nhau do học thạc sĩ nhưng nàng là lứa trò từ thời sv, mà lớp mình thì khá đặc biệt

  1. Cô Vân mát tay lắm các em ạ. Cô chỉ cần cho hai đứa ngồi chép bài của nhau là kết duyên luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *