Một là sản phẩm phải đảm bảo nhu cầu, lợi ích đối với khách hàng, giá trị cốt lõi, tính chất khác biệt hoá thì khách sẽ tự lựa chọn mua mà không lăn tăn hay mảy may suy nghĩ.
Hai là sản phẩm có nhu cầu thị trường thấp, thiếu một vài điều ở trên thì phải vất vả kiếm tìm đúng đối tượng, tìm đủ mọi cách để tiếp cận, tư vấn, thuyết phục một cách khéo léo thì họ mới mua và trở thành khánh hàng.
Tình yêu cũng thế,
Nếu bạn là một người ta sẽ tự tìm bạn và tự đổ, nếu bạn là hai bạn phải tự đi tìm và mang theo cưa máy cưa cũng chưa chắc đã đổ.
Mình thì ghét phải cưa, lười nhác nên mình toàn chọn một.
Muốn bán hàng, kinh doanh các sản phẩm bạn luôn có hai lựa chọn đó. Đôi khi cái dễ bán thì lợi nhuận thấp, khó bán thì lợi nhuận cao.
Nếu là mình thì mình chọn cả hai, tuỳ vào thời điểm mà chọn. Nhưng đa số mình chọn một, thi thoảng mình mới chọn hai và mỗi khi chọn hai phải cân nhắc rất rất kỹ, chuẩn bị tâm lý rất rất nhiều.
Một số bạn trẻ họ lựa chọn khó khăn và thành công, điều đó thì rõ ràng họ là thần đồng rồi, quá tuyệt vời chẳng có gì để nói cả.
Nhưng đại đa số các bạn trẻ mới kinh doanh lại luôn thích, lỡ, vô tình chọn phải hai trong khi chuyên môn thiếu, kinh nghiệm thiếu, dẫn đến khó bán, không bán được, lỗ vốn vì lợi nhuận không bù được chi phí, thời gian, cơ hội, công sức bỏ ra.
Rồi thì mất phương hướng, mất động lực, cuối cùng là nghĩ mình không có duyên với kinh doanh.
Hãy nhớ rằng:
Có sản phẩm dễ bán thì không cần phải giỏi cách bán, còn nếu càng chọn phải sản phẩm khó bán thì càng phải cao siêu trong cách bán.
Quảng cáo hay marketing cũng chỉ là công cụ theo quy luật như thế mà thôi.
Khó dễ, dễ khó.
Bạn chọn một hay hai?
Think Different.