1 1 1 1 1  
Mỗi khi có đơn ở quê nhà là lòng cứ háo hức, bồn chồn.
Nhớ về nơi ấy quá.
See Translation

2 thoughts on “Mỗi khi có đơn ở quê nhà là lòng cứ háo hức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *