Minh có biết gì đâu, Minh hiền lắm.
Tự dưng thắng, chắc một phần cũng do nhan sắc và tâm hồn nữa.
Tâm sinh tướng mà, thế nên nhiều khi thấy cũng khổ mà không dám than, sợ mấy bạn hỏi quê ở đâu!
Quê ở Cần Thơ cái mấy bạn nói :
“…chiều chiều ra Bến Ninh Kiều,
Nhìn qua nhìn lại…nhiều hơn dân”
Mấy bạn thiệt kì!

Comments are closed.