Mấy hôm nay mình cảm sốt sml ở nước Huệ, hôm qua về đến Đà Nẵng thì đỡ hơn chút. Đến tối qua thì bạn nữ bay ra “điều trị” cho mình thì mới khỏi.
Thế là hôm nay lại xách xe máy vi vu vào Quảng Nôm. Thích cái làng nhỏ này ghê!

Comments are closed.