“Khi trí tưởng tượng chiến thắng sự thông thái, có một đám cưới ra đời. Khi hy vọng chiến thắng những trải nghiệm đổ vỡ, đó là khi ta dám làm đám cưới lại lần hai” – Oscar Wilde.
Chào một ngày rất mới, một tuần rất mới, một chặng đường rất mới và rất khác của cuộc đời!

11 thoughts on ““Khi trí tưởng tượng chiến thắng sự thông thái

  1. Mèn ơi. Chị í bỏ kính ra kìa.
    Xinh quá. Hèn gì a Nguyễn Thân ổng liêu xiêu hehehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *