1 1 1 1 1  
Hè rồi các mẹ để bé thoải mái với sở thích, năng khiếu của mình đi nhé.
Bộ màu tô vẽ bao gồm
2 bộ sáp màu
2 bộ bút lông màu
1 bộ chì màu
1 bộ màu khô
1 kéo
1 keo dán
1 thước
1 tẩy
1 xóa
1 gọt chì
1 bộ ghim giấy
1 cây bút vẽ màu khô
1 chì
Tất cả chỉ có 150k freeship toàn quốc.
See Translation

Comments are closed.