Hế lô tuần mới, thật xinh đẹp nào…
Tiếp tục quay Gia Đình Là Số 1 với cô Diệu Hiền thuiiiii.
Tập tối qua rất ngang trái cúa cô Hiền, các bạn có thấy vại hem ????
#DiệuNhi
#CheriFarm
Nhi hứa kể từ nay về sau, Nhi phải đẹp , phải thật chất, phải hạnh phúc hêhhehhehe

3 thoughts on “Hế lô tuần mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *