1 1  
Hải Yến 13 tháng và 20 tháng sau đó.
Nhớ con rất nhiều Yến ạ. Mẹ sẽ cố gắng hơn hơn nữa Yến nhé.
Hôm nào mẹ rảnh việc mẹ về chơi nhé.
Nhớ con rất nhiều.
See Translation

1 thought on “Hải Yến 13 tháng và 20 tháng sau đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *