GHÊ THẬT…
Công ty TNHH Kwong Lung – Meko (Đài Loan) đã làm xong thủ tục, đòi bồi thường 18 triệu USD vì vụ cháy do chập điện trong suốt 1 tuần lễ, EVN lắp ráp và cung cấp.
Mình đã điện thoại offline hỏi Lú và Fuck rồi, họ bảo: chúng tôi rất quan ngại và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời kỷ luật đồng chí trưởng phòng chịu trách nhiệm, chuyển qua làm bên kinh tế tài chánh thôi, ngưng bên Eo-ơi-VN…
Thôi thì chờ hạ hồi phân giải, và cũng rút kinh nghiệm sâu sắc khi nói xạo với nước ngoài vậy…
Chắc phải nhờ tiến sĩ luật sư chuyên tố khổ cha Nam lo vụ này thôi…