ĐỨC QUỐC XÃ: YÊU NƯỚC GẮN LIỀN VỚI YÊU THỊT LỢN
Thực hiện chủ trương giải cứu ngành lợn với khẩu hiệu: Ăn thịt lợn là yêu nước, Đức quốc xã vừa ra sắc lệnh bắt buộc mỗi tháng giáo viên phải mua ít nhất 10 kg thịt lợn, giá tối thiểu 30.000đ/kg.
Với khẩu hiệu ăn thịt lợn là yêu nước, Đức quốc xã có thể bắt giam những ai không chịu ăn đủ số lượng tối thiểu theo giá quy định trên với tội phản động, thù địch, chống phá nhà nước!
Đã thử nghiệm thành công ở trong ngành công an, quân đội và đoàn thanh niên.
Nay đang tiếp tục thử nghiệm ở ngành giáo dục, bắt đầu từ một địa phương.
Tinh thần này có thể nhân rộng ra toàn quốc và cho mọi ngành, mọi giới, không trừ thầy tu và người ăn chay.
Với tinh thần yêu nước ấy, đến khi tất cả các mặt hàng bị ế ẩm đều có thể ra lệnh bắt buộc mọi công dân phải tiêu thụ với giá quy định. Ưu thế của kinh tế thị trường định hướng quốc xã là không có chuyện khủng hoảng thiếu hoặc thừa. Nếu thừa là do dân biếng ăn nên chính quyền bắt buộc dân phải cố mà ăn cho hết. Ăn khỏe chóng nhớn để cống hiến cho đất nước.
Chăm lo cho dân đến thế là cùng!
Các chuyên gia đang lo lắng về khủng hoảng thừa thép trong hiện tại và tương lai. Nay thì có thể yên tâm bởi sự phát minh kế sách chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Sau khi Formosa sản xuất ra thép, toàn dân sẽ bị buộc phải tiêu thụ một tháng 10 tấn thép. Ai chống lại có thể bị kết tội thù địch, phản động?
Hoan hô chuyên chính quốc xã!
———-
Hôm qua vừa viết xong mấy dòng bình luận trên, Hitler hiện hồn ra bảo: Đù móa mày Chu Mộng Long, tao có ác nhưng chưa ra sắc lệnh ngu như vậy bao giờ!
Mà cũng tại mày bày dại. Hôm thử nghiệm ở ngành công an, quân đội và đoàn thanh niên, mày viết bài đề nghị làm tới luôn cho ngành giáo. Nay thì tha hồ ăn thịt lợn… cho yêu nước nhé!
———
P/S: Bài viết không vơ cả nắm. Nhưng hiện tượng này tồn tại khá nhiều ở một số ngành, địa phương và đang lan rộng, rất nguy hiểm, như học thêm, dạy thêm, đóng các loại phí với chiêu bài vận động. Nhà nước càng chống, chúng càng trá hình để lũng đoạn kinh tế thị trường.
Thông tin không đúng sự thật, Báo Tiền phong chịu nhé!

Comments are closed.