Có những lúc quá quẩn quanh mà quên đi điều đơn giản là cuộc đời về cơ bản rất đẹp. Nhưng bắt đầu học được cách cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có thay vì đau đớn, khắc khoải về những điều mình không có, chưa từng có hay đã mất đi.
Người ta nói người bất hạnh là người đứng ở đây nhưng lại muốn đến một nơi khác cơ. Chỉ tự hỏi khi đến được nơi khác rồi, bạn có muốn đến nơi khác nữa không? Phần lớn người bất hạnh không biết hài lòng, luôn nghĩ hạnh phúc là phải theo đuổi, phải đấu tranh. Nhưng không đâu bạn ạ, chỉ cần lòng bình yên, ấy là hạnh phúc tự đến. Khi hạnh phúc, bạn sẽ làm được mọi việc mà bạn chưa từng nghĩ mình có thể

Comments are closed.