Chuyện quần #jeans lắng lắng xuống rồi và đằng nào cấm vẫn cấm. Ko thành quy định, cũng là ngấm ngầm mà hiểu í. Thử trái tập thể, trái sếp xem. Công chức hay công nhân các mày bị trù dập sml í.
Tao thề,
Hội bên Bank và sales BĐS, spa… Cũng đừng hòng mặc jeans nhá, cả Bác sĩ nữa… Dù có mềm tới đâu thì jeans vẫn bị cứng và gồ ghề, ko hề thuận tiện cho Công Việc Chuyên Môn của khối hành chính sự nghiệp và bank…
Hơn cả lý do sâu sa mà lãnh đạo ko nói ra đó là Jeans rất #sexy và Đĩ Đượi, nhưng cởi ra rất khó và mất công, con nào mặc jeans “yếm” thì xác cmn định là ngu hơn #jumpsuits nhá.
Đĩ đượi, gợi tình, tạo form vùng cơ quan sinh sản mà lại khó cởi là sếp ghét đó các mày.
Lại còn định xé, kéo thì xác cmn định là sml vì jeans rất bền…
Đấy,
Hôm nay tao mới có thời gian nói là Tao Ủng Hộ cấm jeans trong khối Hành chính sự nghiệp và ngân hàng.
Còn làm thuê còn khổ
Cứ tự doanh í, ko mặc gì càng tốt