33 thoughts on “Chuyện hôm qua giờ mới kể

    1. Vu Anh hãy đến ngay Safe and save mart Lào Cai- Hệ thống hàng tiêu dùng nhập khẩu là có ngay để uống

    1. ở Safe and save mart Lào Cai- Hệ thống hàng tiêu dùng nhập khẩu c ạ. chỗ c Thắm bán hàng ý c

  1. Cô khéo tay thếchị chả biết làm những món ngon như vậy đâu. Toàn ăn đạm bạc thui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *