Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp. Hơn 3.000 TNV cấp TP cùng các TNV cấp cơ sở đã tích cực hỗ trợ thi 112 điểm thi THPT trên địa bàn TP.
Xin cảm ơn các TNV cùng các cơ sở Đoàn, Hội, các đơn vị đồng hành đã tích cực phối hợp, hỗ trợ để Thành đoàn – Hội SV TPHN thực hiện tốt Chương trình TSMT 2017.
Chúc 500 nghìn anh em 1 tháng mới, 1 mùa hè nhiều niềm vui và thắng lợi!
See Translation

Comments are closed.