10 thoughts on “Cảm thấy lạc lõng giữ biển người mênh mông

    1. Lên đây mới thấy mình không phải dốt tiếng anh mà là cực ngu tiếng anh luôn á b ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *