Cá nhơn mình rất ghét thể loại “nhơn quả đểu” kiểu nèy, à há !
Cái nèy không phải là nhân quả, tào lao ghê. Bọn trẻ thời ney hiểu biết kém cỏi duễ xợ !
Nhân quả là gì ?! Nhân quả là đứa nào ăn ớt thì đứa đó đi ỉa bị rát đýt, chính đứa đó, không ai khác ! Nhân quả là ai gieo cái nhân gì thì được nhận cái quả tương ứng : gieo chút gió thì gặt đống bão, đã gieo vài hạt giống tốt thùy sẽ được nhận hoa màu đẹp đẽ, dzị đó.
Đám con cháu nhà ngọy toàn Share tùm bị tùm bạ, tào lao bí đao hem hà !
Dám to gan bịa ra cao tăng vứ chả thấp tăng mà qua mặt ngọy à ?! Ngọy chơi toàn tên lửa ko đó nha bêy !

Comments are closed.