Bây giờ thì chẳng còn vùng biển hay con sông nào ở VN là an toàn cả. Quy hoạch vô tội vạ giữa vùng làm công nghiệp& vùng làm nông nghiệp. Tỉnh nào cũng làm khu CN chèn& thịt luôn cả đất NN. Và chủ yếu là làm gia công CN,tận dụng nhân công rẻ, bỏ thí việc quản lý môi trường,cứ tiền gầm bàn là xong. Càng làm càng mạt.
Việc nuôi thủy sản ở bè trên sông biển hay vùng bãi bồi chỉ còn biết cầu may rủi. Ngủ một đêm thức dậy, đi cả gia sản. Hộ thiệt hại nặng nhất nuôi nghêu ở Kiên lương- Kiên giang như trong báo đi tong 2 tỷ đồng.
Như mình nuôi thủy sản trong ao đất. Nước phải lấy vào ao trữ, ao chứa rồi bơm sang ao lắng tuần hoàn 3 lớp mới được đưa vào ao nuôi chính. Tốn diện tích đất& năng lượng.Bất cứ sự cố do nguồn nước ô nhiễm hay nhiễm độc nào xảy ra, tôm cá nuôi sinh thái sẽ là chỉ thị sinh học, phản ánh sớm tình hình môi trường bên ngoài. Như vậy cần phải ngưng cả hệ thống để xem xét tình hình, phải xả bỏ nước ở phần chứa& lắng. Đến vậy mà vẫn lo ngay ngáy, quan sát& kiểm tra thường ngày. Thi thoảng lão hàng xóm chơi chai thuốc rầy diệt cua còng trong ao của họ là mình rầu lắm,mà thường thì họ luôn im như thóc.
Người hay vùng làm NN hữu cơ mà ở cạnh nơi làm NN phun-xịt-trộn-tẩm. Gọi đại khái là ứng dụng KHKT thì bế đường cả thôi. Nản lắm !!!