Bạn xuất hiện vào lúc cô ấy còn tràn đầy hiếu kỳ với thế giới này, cho dù bạn có ưu tú như thế nào đi nữa, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Quan trọng là phù hợp.
Bạn xuất hiện đúng lúc người ta muốn ổn định, thì coi như bạn thắng rồi đấy.
Chiến lược truyền thông hay một campaign marketing cũng vậy, sự thành bại của chiến dịch, phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời điểm. Chúng không dành cho những người thiếu sự chờ đợi, vì yếu tố đó sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới kế hoạch, ý đồ hay mục tiêu cuối cùng của người thực thi.
Yêu sâu đậm hay yêu sớm đều không bằng yêu đúng thời điểm.
Truyền thông cũng vậy, cuộc chơi này lại không dành cho những gã hấp tấp, thiếu kiên nhẫn đợi thời cơ chín mùi.
PLLH
═══════════
Hoan Value (T/tin cá nhân http://goo.gl/sFe1wy)
Tư vấn & Triển khai Giải pháp Marketing tăng doanh số.

Comments are closed.