Bà Hoàng Thị Đào, vợ ông Hồ Khắc Tăng, nhà ở khối 8, phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh), có mảnh đất gieo mạ được giao từ mấy chục năm qua, diện tích 28m2. Vừa qua, mảnh đất này đã được “áp giá thoả thuận” đền bù với mức 4.500 đồng/m2, tổng cộng 28m2 đất, được nhận 126.000 đồng. Nghĩa là giá 1m2 đất, chưa mua được một gói mỳ tôm.