……….CÓ HAI NGƯỜI………. Đi một vòng họ cũng gặp lại nhau Sau thời gian tưởng chừng chưa quên lãng. Mà nhìn nhau như hai