ĂN THỊT VÀ “THỊT ĂN NGƯỜI”!
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con thấy mọi người nói ăn mặn lắm bệnh tật, tuổi thọ rút ngắn. Còn ăn chay là ít bệnh và kéo dài tuổi thọ. Con mong Thầy từ bi chỉ dạy để con được thông suốt. Con xin tri ân Thầy ạ.
Trả lời:
Vậy con muốn sống lâu và không bệnh tật thì cũng nên ăn chay, điều đó khá đúng và cũng khá tốt, người Ấn giáo cũng đã ăn chay để trường sinh hàng ngàn năm trước khi đức Phật ra đời. Đạo Phật không có mục đích sống lâu, hay mạnh khỏe cho cái thân mà chủ yếu là trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng (pabhassara citta), vì vậy mới có định nghĩa “chay là tịnh, tâm thanh tịnh gọi là chay”. (Trai giả tịnh dã, tẩy tâm viết trai).
Trả lời câu hỏi ăn sao cho thanh tịnh của ông Jīvaka, đức Phật dạy rằng:
“Người thanh tịnh dù ăn món ăn bất tịnh thì tâm vẫn thanh tịnh, người không thanh tịnh dù ăn món ăn thanh tịnh thì tâm vẫn bất tịnh”.
Một người biết hành động, nói năng, suy nghĩ một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì chính là sống chay tịnh, còn nếu chỉ ăn chay mà tâm không thanh tịnh – lo lắng, sợ hãi, tính toán bất an – thì không thể nào giác ngộ giải thoát hoàn toàn được.
Nên Phật dạy thêm:
“Dù sống trăm năm tâm không thanh tịnh, chẳng bằng sống một ngày tâm được thanh tịnh”.
www.trungtamhotong.org